W ramach projektu EtnoPolska 2019, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury przeprowadzanego przez Bibliotekę Publiczną w Zielonkach, Jan Bulak, historyk parafii Zielonki i badacz historii regionu, udał się z prelekcjami do przedszkoli i szkół podstawowych na lekcje poświęcone tradycji ze szczególnym uwzględnieniem tradycji lokalnych.
 
 
 
Ponieważ zajęcia rozpoczynały się od ankiety na temat wiedzy o ludowości, wybrano jedną kategorię wiekową – 6 klasę szkoły podstawowej. Zajęcia w tych klasach odbyły się 16 IX (3 lekcje) i 19 IX (3 lekcje).
Lekcja pt. „Tradycje lokalne – ważne czy nieważne” rozpoczynały się ankietą sprawdzającą wiedzę na temat folkloru, następnie dyskutowano, czym jest tradycja i obyczaj. Rozmawiano, jakie są znane tradycje, omawiano wygląd stroju krakowskiego
i uświadamiano, że tradycja nie jest pojęciem obcym, ale że każdy z obecnych może mieć w rodzinie lub sąsiedztwie przekaziciela tradycji – trzeba go tylko o to spytać.
Reakcje uczniów były różne. Na pierwszy rzut oka można dostrzec, że w zakresie obycia z kulturą ludową uczniowie dzielą się na trzy kategorie. Pierwsza to dzieci, które (dzięki rodzicom) aktywnie włączają się w życie ludowe miejscowości i parafii - one najczęściej posiadają swoje własne stroje krakowskie i ubierają je na większe święta. Druga to dzieci, które nie stanowią rdzennej ludności wiejskiej, ale napływową. Oni nie wykazywali aktywności podczas zajęć, natomiast nie przeszkadzali. Trzecią grupę stanowili uczniowie, którzy – zapewne z racji wieku dojrzewania – byli negatywnie nastawieni do wszystkiego.
 
 
 
 
 
Zajęcia dla dzieci przedszkolnych odbywały się 27 września, w różnych grupach wiekowych – od trzylatków do pięcio-sześcioletnich starszaków. Na zajęcia historyk przyszedł w stroju krakowskim i przeprowadził krótką lekcję na temat stroju krakowskiego, jego wyglądu i konkretnych powodów, dla których jest on obecnie noszony. Udało się uzyskać zainteresowanie sięgające 90%, gdy Jan Bulak każdego dotknął pawim piórkiem („na szczęście”) i gdy panie przedszkolanki pozwoliły dzieciom fotografować się w czapce krakowskiej. Na końcu robiono także wspólne zdjęcie dzieci z krakowiakiem.
Zajęcia należy uznać za udane, choć niewątpliwie dużo większe zainteresowanie odnotowano wśród dzieci w przedszkolu,
co wynikało z bardzo częstego wchodzenia w interakcję i możliwość obejrzenia stroju krakowskiego.
Na stronie Samorządowego Przedszkola w Zielonkach pojawiła się informacja o wizycie historyka.
 
Dziękujemy serdecznie wszystkim za ciepłe przyjęcie!
 
JB, KS