Czyta Bogusław Król - Wójt Gminy Zielonki

Gmina Zielonki już po raz trzeci włączyła się w zainicjowaną przez prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego akcję „Narodowe czytanie”. Przed dwoma laty przedstawiciele samorządu terytorialnego i mieszkańcy Zielonek czytali fragmenty 12 ksiąg  Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W roku ubiegłym  w zieloneckiej bibliotece zagościł Aleksander Fredro, a najmłodsi czytelnicy wsłuchiwali się w teksty jego ponadczasowych bajek.

Czytają Jan Bulak i Piotr Szczerba

Rok 2014 został poświęcony Henrykowi Sienkiewiczowi i jego Trylogii, którą  czytano w  ponad 1500 miejscach w całym kraju. W niedzielę 21 września, podczas odbywającego się Pikniku Rodzinnego sołectwa Zielonki, z inicjatywy Marzeny Gadzik-Wójcik, zabrzmiały ponownie sienkiewiczowskie teksty. Wprawdzie deszczowa pogoda pokrzyżowała organizatorom szyki i impreza została przeniesiona z Parku Wiejskiego do  hali sportowej, ale nie umniejszyło to jej kolorytu. Wśród wielu innych atrakcji przygotowanych przez sołectwo Zielonki pierwszy fragment Trylogii odczytał Wójt Gminy Zielonki Bogusław Król, kolejne radni gminy, członkowie rady sołeckiej  oraz mieszkańcy Zielonek. Obecni na pikniku goście mogli przenieść się w czasy  Zagłoby, Basieńki, Michała Wołodyjowskiego, Oleńki, Andrzeja Kmicica, Heleny Kurcewiczówny czy Jana Skrzetuskiego.

Czytają Anna i Krzysztof Krzyworzeka

Bardzo cieszy nas fakt, że czytanie w naszej gminie jest tak ważne dla tak wielu, a książka przybliżająca przygody, dramaty, szczęście i miłość niesie tyle dobra.

Czyta Maciej Starowicz - Radny Gminy Zielonki

Już teraz zapraszamy na spotkanie z Narodowym Czytaniem w Zielonkach w 2015 roku, a będziemy wspólnie czytać „Lalkę” Bolesława Prusa.

Niezmiernie miłym akcentem na zakończenie pikniku było wręczenie pamiątkowych dyplomów. Z okazji jubileuszu 60-lecia działalności Biblioteki Publicznej w Zielonkach, sołtys Władysław Orzechowski złożył na ręce dyrektora Mariusza Zielińskiego dyplom z gratulacjami i podziękowaniem za zasługi w upowszechnianiu i rozwoju czytelnictwa na terenie sołectwa Zielonki.  

Fotografie pochodzą z archiwum CKPiR.

 

JR