BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZIELONKACH

 

 

 

mgr Joanna Rosa

 

Kustosz zbiorów bibliotecznych

 

Ukończyła Bibliotekoznawstwo i Informację Naukową na wydziale filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Od 2009 r. zatrudniona w Bibliotece Publicznej w Zielonkach.

 

 

Pełnione funkcje:

 

 • przewodnicząca Komisji ds. Gromadzenia Zbiorów Bibliotecznych
 • przewodnicząca Komisji ds. Zakupów Materiałów Bibliotecznych
 • przewodnicząca Komisji ds. Selekcji i Gospodarki Zbiorami Zbędnymi

 

 

Obowiązki:

 

 • wykonywanie czynności bibliotecznych związanych z prowadzeniem biblioteki, w tym pozyskiwanie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów biblioteki w programie SOWA;
 • promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie lekcji bibliotecznych i spotkań z książką;
 • organizacja spotkań autorskich;
 • działalność edukacyjno-kulturalna na rzecz społeczności lokalnej poprzez organizowanie warsztatów manualnych;
 • moderowanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych;
 • redagowanie artykułów internetowych dotyczących biblioteki w Zielonkach;
 • przyjmowanie i rozdzielanie darów książkowych od czytelników;
 • przygotowywanie i opracowywanie rocznych sprawozdań z pracy Biblioteki Publicznej w Zielonkach na potrzeby Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Urzędu Statystycznego;
 • przygotowywanie i opracowywanie absolutorium z pracy Biblioteki Publicznej w Zielonkach na potrzeby Wójta Gminy Zielonki;
 • opracowywanie ankiet;
 • sporządzanie sprawozdań z działalności DKK;
 • przygotowywanie wniosku i sporządzanie raportu z wykonania zadania „Zakup nowości czytelniczych dla bibliotek publicznych”;
 • nadzór merytoryczny nad prawidłowym realizowaniem zadania „Zakup nowości czytelniczych dla bibliotek publicznych”;
 • gromadzenie i opracowywanie dokumentacji kopii faktur, protokołów darów i protokołów ubytków na potrzeby księgowości biblioteki;
 • wpłacanie do banku środków pozyskanych z tytułu wpłat za przetrzymanie książek przez czytelników.

 

 

Wybrane publikacje:

 

 •  Bajki i wiersze dla dzieci – ponadczasowa literatura w zieloneckiej bibliotece [w:] „Lokalności”. Michałowice 2013. Nr 1 (7), s. 34-35.
 • Moja pasja, moje życie [w:] „Lokalności”. Michałowice 2014, Nr 1 (9), s. 41-46.
 • Dzieje wydawnicze przekładów twórczości Janoscha w Polsce [w:] „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”. Kraków 2016, Z. 14, s. 348-365.

 


 BIBLIOTEKA PUBLICZNA - FILIA w WĘGRZCACH

 

 

 

mgr Natalia Janisz

 

Starszy bibliotekarz

 

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunkach: historia (specjalizacja – „Archiwistyka” oraz „Zarządzanie dokumentacją współczesną”) oraz bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (specjalizacja – „Elektroniczne publikowanie i księgarstwo”). Od 2016 r. zatrudniona w Bibliotece Publicznej w Zielonkach, od maja 2017 r. prowadzi samodzielnie Filię Biblioteczną w Węgrzcach.

 

 

 

Obowiązki:

 

 • wykonywanie czynności bibliotecznych związanych z prowadzeniem Filii, w tym pozyskiwanie, opracowywanie  i udostępnianie zbiorów biblioteki w programie SOWA;
 • promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie lekcji bibliotecznych i spotkań z książką warsztatów literacko-plastycznych, gier terenowych, konkursów i loterii;
 • działalność edukacyjno-kulturalna na rzecz społeczności lokalnej poprzez organizowanie kursów i warsztatów manualnych oraz obsługę imprez okolicznościowych;
 • moderator węgrzeckich Dyskusyjnych Klubów Książki: DKK Dorośli oraz DKK Przedszkolak;
 • koordynator akcji „Książka do Domu” w Filii w Węgrzcach;
 • pomysłodawczyni węgrzeckich bezgotówkowych wymian książkowych pod hasłem „Podaruj Książce Drugie Życie”;
 • redagowanie artykułów internetowych dotyczących Filii w Węgrzcach;
 • prowadzenie konta Filii w Węgrzcach w portalu społecznościowym Facebook;
 • administrowanie profilem Biblioteki Publicznej w Zielonkach w portalu e-usług bibliotecznych w.bibliotece.pl;
 • administrowane stroną Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej w Zielonkach;
 • projektowanie bibliotecznych materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, zaproszenia, banery),
 • odpowiedzialność za kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sprawie przepisów RODO.

 

 


 

BIBLIOTEKA PUBLICZNA - FILIA w  PRZYBYSŁAWICACH

 

 

mgr inż. Katarzyna Gazda

 

Bibliotekarz

 

 

Obowiązki:

 

 • wykonywanie czynności bibliotecznych związanych z prowadzeniem Filii, w tym pozyskiwanie, opracowywanie  i udostępnianie zbiorów biblioteki w programie SOWA;
 • promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie lekcji bibliotecznych i spotkań z książką, warsztatów literacko-plastycznych, konkursów i loterii;
 • działalność edukacyjno-kulturalna na rzecz społeczności lokalnej poprzez organizowanie i prowadzenie warsztatów plastycznych oraz obsługę imprez okolicznościowych;
 • moderator Dyskusyjnych Klubów Książki dla dorosłych, młodzieży i dzieci;
 • redagowanie artykułów internetowych dotyczących Filii w Przybysławicach;
 • prowadzenie kont biblioteki w portalu społecznościowym Facebook;
 • przygotowywanie i prowadzenie akcji noc w bibliotece i wieczór w bibliotece;
 • kontakty z firmą SOKRATES w sprawie programu SOWA;
 • sporządzanie sprawozdań z działalności biblioteki oraz DKK;
 • polityka bezpieczeństwa – zmiana haseł dostępu do portali społecznościowych i innych kont biblioteki;
 • obsługa kalendarza internetowego biblioteki;
 • analiza działalności biblioteki;
 • odpowiedzialność z ramienia biblioteki za projekt Małopolski e-Senior.

 

 


 

 BIBLIOTEKA PUBLICZNA - FILIA w BIBICACH "KULTUROTEKA BIBICE"

 

 

mgr Katarzyna Bobrowska

 

Młodszy Bibliotekarz

 

Obowiązki:

 

 • obsługa czytelników, porządkowanie księgozbioru biblioteki;
 • przyjmowanie i opracowywanie zbiorów w katalogu SOWA;
 • redagowanie artykułów internetowych dotyczących Kulturoteki Bibice;
 • organizacja wydarzeń i warsztatów.

 

 

mgr Mariusz Zieliński

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Zielonkach,

Izba Regionalna w Zielonkach

 

            Mariusz Zieliński od urodzenia związany z Zielonkami, tu się wychował w tradycyjnej wielopokoleniowej rodzinie rdzennych mieszkańców Zielonek. Wartości takie jak: umiłowanie folkloru krakowiaków zachodnich i historii regionalnej, obrzędów i zwyczajów oraz pracy społecznej wyniósł z domu rodzinnego. Największy wpływ na jego rozmiłowanie się w małej ojczyźnie mieli jego dziadkowie Krawczykowie Józef (1924-2005) i Agata z Wojdałów (1928-2015).

            Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Instytucie Socjologii oraz studia podyplomowe w Instytutach: Informacji Naukowej  i Bibliotekoznawstwa, Zarządzania Kulturą oraz Etnologii i Antropologii Kulturowej
w zakresie muzealnictwa. Od 2009 r. pełni funkcję dyrektora Biblioteki Publicznej  w Zielonkach, w 2014 r. powołał w niej oddział zbiorów muzealnych – Izbę Regionalną oraz przewodniczy Gminnemu Zespołowi ds. Opieki Nad Zabytkami i Dziedzictwem Kulturowym.    

            Aktywnie pracuje nad gromadzeniem szeroko rozumianych pamiątek związanych  z historią i etnografią gminy Zielonki. Jest inicjatorem i propagatorem wydarzeń  oraz uroczystości związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego gminy Zielonki i animacji podtrzymującej stare obrzędy i zwyczaje niegdyś praktykowane w rodzinnej miejscowości. Z jego inicjatywy odnowiono zabytkowe kapliczki, kultywuje się pamięć  o Wiktorii Baranównie – nauczycielce, która zginęła z rąk gestapo w 1944 r. na Podhalu, oraz odbyły się liczne stylizowane etnosesje fotograficzne.