Jubileusz 10-lecia istnienia
Podgórskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszelkich
im. Karola Wojtyły
w Krakowie
 

Podgórskie Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuk Wszelkich im. Karola Wojtyły  w Krakowie powstało w 2006 roku z przekształcenia założonego trzy lata wcześniej Podgórskiego Koła Przyjaciół Sztuk Wszelkich tegoż imienia. Jest organizacją pożytku publicznego, zrzeszającą twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych, zajmujących  się plastyką (głównie rysunkiem, malarstwem, haftem artystycznym, ceramiką i metaloplastyką), literaturą, teatrem i muzyką, jak również krajoznawstwem.

Najważniejsze osiągnięcia zrealizowane przez Stowarzyszenie w okresie swojego działania  to rozwinięcie pełnej, wielopłaszczyznowej działalności kulturalno-edukacyjno-oświatowej. Aktywność ta spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców Krakowa oraz sąsiednich miejscowości między innymi: Bochni, Nowego Targu, Zielonek. Poprzez swoje dokonania wśród którym wymienić należy: prelekcje, warsztaty, wystawy, wieczorki poetyckie czy cykle edukacyjne, znajdują odbiorców w różnym wieku od przedszkola aż po osoby dorosłe. Członkowie Stowarzyszenia propagują swoją twórczość poprzez działalność wydawniczą. W 2007 roku wydali książkę „Małopolska naszych serc”, ukazującą związki emocjonalne autorów wierszy i obrazów z regionem, w którym na co dzień żyją.

W kolejnych latach ukazały się min. „Barwy Liryki”, „Podhalańskie impresje”, „Podhale”, „Beskidzkie zauroczenia”. Stowarzyszenie działa prężnie przez wszystkie te lata, czego dowodem  jest  frekwencja i ilość organizowanych imprez, spotkań, warsztatów, lekcji muzealnych, wernisaży i różnorodności ofert kulturalnych.

Obecnie w holu Biblioteki Publicznej w Zielonkach można podziwiać ostatnią wystawę stowarzyszenia zat. „Gra w kolor”. Jest dostępna dla zwiedzających w dniach od 12 listopada do  12 grudnia  2013 r.

Serdeczne zapraszamy!
  

J.Owsianka