Archiwum Wisławy Szymborskiej - zgodnie z testamentem poetki - po wakacjach trafi do Biblioteki Jagiellońskiej jako wieloletni depozyt. Biblioteka ma już w swoich zbiorach 26 kart z rękopisami wierszy poetki oraz kilkanaście tomów korespondencji z gratulacjami po otrzymaniu przez nią Nagrody Nobla.

 


Archiwum
Wisławy Szymborskiej - zgodnie z testamentem poetki - po wakacjach trafi do Biblioteki Jagiellońskiej jako wieloletni depozyt. Biblioteka ma już w swoich zbiorach 26 kart z rękopisami wierszy poetki oraz kilkanaście tomów korespondencji z gratulacjami po otrzymaniu przez nią Nagrody Nobla.

"Bardzo cieszymy się, że trafi do nas archiwum pani Wisławy Szymborskiej. Od wielu lat, zanim jeszcze otrzymała literacka Nagrodę Nobla, panie z działu rękopisów odwiedzały poetkę. Dzięki ich wizytom część rękopisów została uratowana, bo pani Wisława  niezbyt ceniła notatki i zapisy tych wierszy, które już zostały wydrukowane. Koleżanki przekonywały ją, że wszystko, co wychodzi spod jej pióra jest niezwykle cenne" - powiedział w piątek PAP dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej prof. Zdzisław Pietrzyk.

Poetka już w 1980 r. przekazała Bibliotece Jagiellońskiej swoją korespondencję z poetą Julianem Przybosiem, a w 1997 r. listy gratulacyjne, jakie dostała po wręczeniu Nagrody Nobla, w sumie to 19 tomów korespondencji, z której część ma być dostępna dla badaczy dopiero po 2017 r.

Jak powiedział PAP w piątek prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej Michał Rusinek archiwum zawierające spuściznę poetki będzie własnością Fundacji w depozycie Biblioteki Jagiellońskiej. W testamencie zapisano, że ma to być depozyt co najmniej 10 - letni. Szymborska zastrzegła, że dostęp do niektórych dokumentów będzie wymagał zgody Fundacji. "Będzie to dotyczyło najprawdopodobniej korespondencji, choć konkretnej decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma. Rękopisy utworów - po ich archiwizacji - będą udostępniane bez przeszkód" - powiedział PAP Rusinek. "Archiwum poetki będziemy przekazywali Bibliotece Jagiellońskiej sukcesywnie. Chciałbym, aby znalazło się tam w całości we wrześniu" - dodał Rusinek.

Na razie Biblioteka - jak poinformował w piątek "Dziennik Polski" - otrzymała na własność archiwum zawierające m.in. rękopisy i maszynopisy utworów Kornela Filipowicza wieloletniego partnera życiowego poetki oraz wiersze i tłumaczenia tekstów autorstwa Adama Włodka, męża Wisławy Szymborskiej w l. 1948 - 54. To uzupełnienie spuścizny literackiej Włodka i Filipowicza, którą poetka przekazała BJ kilkanaście lat temu.  "Będziemy się starać, by na początku roku pozycje te były już umieszczone w elektronicznym spisie naszych nabytków i były dostępne dla czytelników" - powiedział PAP prof. Pietrzyk.

Biblioteka Jagiellońska zgodnie z wolą poetki otrzymała też 50 tys. na konserwację starych rękopisów i druków. Nie zapadała jeszcze decyzja, jakie pozycje zostaną poddane konserwacji.

Wisława Szymborska zmarła 1 lutego. Została pochowana w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Zgodnie z testamentem poetki w Krakowie powołana została fundacja, która ma się zająć jej spuścizną literacką, archiwum, księgozbiorem i uporządkowaniem pamiątek. Zadaniem fundacji będzie też utworzenie nagród literackich - ich kształt nie został przez poetkę sprecyzowany. 

Fundacja dysponuje środkami zgromadzonymi na kontach poetki, czyli kwotą ok. 3,5 mln zł. Jej majątek poza gotówką stanową też majątkowe prawa autorskie do wszystkich utworów Wisławy Szymborskiej (a więc wpływy z kolejnych wydań wierszy) i prawo do mieszkania poetki. (PAP)

Źródło: http://www.instytutksiazki.pl/pl,ik,site,6,4,27817.php