Drodzy Państwo!


Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w pomoc dla chorego Krzysia. Zebraliśmy ok. 150 kg nakrętek. Dla rodziców dziecka jest to nieoceniona pomoc. Nas to nic nie kosztuje, ale dla chłopca to krok do szczęśliwego dzieciństwa. Cały czas potrzebne jest wsparcie. Można wpłacać datki na konto Fundacji "Dajemy Wybór" z dopiskiem Krzyś Mnich. Dane do wpłaty można znaleźć na stronie Fundacji.