10 kwietnia 2014 roku w Bibliotece w Węgrzcach, odbyło się wielkanocne spotkanie klubowiczów Dyskusyjnego Klubu Książki. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście, Wójt Gminy Zielonki Pan Bogusław Król, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Zielonkach Pan Mariusz Zieliński, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Pani Maria Masłowska, przewodnicząca Koła Seniorów Pani Zofia Kot.

Czytaj więcej: Wielkanocny koncert w Bibliotece w Węgrzcach

W roku ubiegłym nasza biblioteka przystąpiła
do Programu Rozwoju Bibliotek.

Program Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany jest w Polsce w latach 2009-2013. Przedsięwzięcie to jest częścią programu „Global Libraries” stworzonego przez Fundację Billa i Melindy Gates z myślą o ułatwieniu mieszkańcom małych miejscowości na całym świecie dostępu do komputerów, Internetu i szkoleń.

Fundusze są przeznaczone na: szkolenia bibliotekarek i bibliotekarzy, wsparcie teleinformatyczne bibliotek, wzmacnianie całego systemu bibliotecznego oraz pakiet działań informacyjnych i promocyjnych.

Dzięki uczestnictwu w konkursie grantowym „Aktywna Biblioteka” w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, filia w Węgrzcach będzie realizować w tym roku projekt zat.  „Wyspiański łączy pokolenia. Wyspiański w przekazach i tradycji lokalnej łącznikiem międzypokoleniowym dla mieszkańców gminy”, który będzie trwał od maja do września 2014 roku.  Projekt nasz adresowany jest przede wszystkim do seniorów zamieszkujących naszą gminę, szczególnie Węgrzce – miejscowość, w której w latach 1906-1907 mieszkał Stanisław Wyspiański, wybitny poeta, dramaturg i malarz.

Projekt ma na celu zintegrowanie nowych mieszkańców ze społecznością lokalną, zagłębić się w stare tradycje i współtworzyć nowe.

W ramach realizacji projektu będziemy organizować zajęcia popularyzujące twórczość Stanisława Wyspiańskiego. W odświętnych strojach krakowskich przejdziemy w korowodzie pod obelisk upamiętniający miejsce zamieszkania St. Wyspiańskiego, odwiedzimy „Rydlówkę” czyli Muzeum Młodej Polski a także przeprowadzimy cykl warsztatów plastycznych, podczas których będziemy tworzyć obrazy inspirowane twórczością Wyspiańskiego.

Jeśli chcecie Państwo interesująco i twórczo spędzić swój wolny czas koniecznie zgłoście się do udziału w naszym projekcie. Szczegółowe informacje pod numerem tel. (12) 285 83 84
lub w bezpośrednio w bibliotece.

 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

Tradycyjnie w marcu świętowaliśmy Dzień Kobiet, tym razem było to świętowanie międzypokoleniowe. Dnia 6 marca w czwartkowe przedpołudnie do biblioteki przybyły dzieci z grupy V, VI i VII Przedszkola Samorządowego w Węgrzcach. Maluchy wystąpiły z programem wokalno – muzycznym, przygotowanym przez Panie Małgorzatę Krewniak i Barbarę Magiera. Była to niespodzianka dla wszystkich zebranych Pań i uczestniczek Dyskusyjnego Klubu Książki.

Czytaj więcej: „Międzypokoleniowy Dzień Kobiet” w Węgrzcach