Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna w Zielonkach, ul. Galicyjska 17A, 32-087 Zielonki.

 2. Biblioteka Publiczna w Zielonkach wyznaczyła inspektora – Pana Adama Ziemińskiego – z którym można skontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Biblioteki Publicznej w Zielonkach na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w ustawy oraz aktów wykonawczych.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 6. Przetwarzanie danych osobowych w Bibliotece odbywa się w celu rejestracji czytelnika umożliwiającej pełne korzystnie z usług Biblioteki (wypożyczanie, zamówienia księgozbioru drogą elektroniczną itp.).

 7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dostęp do nich będą mieli tylko upoważnieni pracownicy biblioteki w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

 8. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów statystycznych, dla których są przetwarzane. W przypadku braku aktywności na koncie czytelnika dłuższym jak 5 lat dane zostaną usunięte z systemu.

 9. Posiada Pan/Pani pełne prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania w przypadku nieaktualności, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

 10. Po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec naszej Biblioteki (zwrot wszystkich materiałów bibliotecznych i/lub opłacenie kary) może Pan/Pani cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych i zażądać ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym).

 11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe, natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.

 13. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.