W trzeciej edycji rankingu Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji gmina Zielonki zajęła szóste miejsce i pod względem dwóch wskaźników okazała się najlepsza. Ranking powstaje w oparciu o dane Urzędu Statystycznego w Krakowie i nie uwzględnia miast na prawach powiatu czyli Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza. Przodujemy w Małopolsce jeśli chodzi o wyniki uczniów: ze sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego oraz pod względem salda migracji.

W trzeciej edycji rankingu Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji gmina Zielonki zajęła szóste miejsce i pod względem dwóch wskaźników okazała się najlepsza. Ranking powstaje w oparciu o dane Urzędu Statystycznego w Krakowie i nie uwzględnia miast na prawach powiatu czyli Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza. Przodujemy w Małopolsce jeśli chodzi o wyniki uczniów: ze sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego oraz pod względem salda migracji.

W rankingu prezentowanych jest 20 najlepszych spośród 179 gmin. Wśród samorządów, które wyprzedziły gminę Zielonki w rankingu, są 4 miasta, z gmin wiejskich od Zielonek lepsze okazały się jedynie Wierzchosławice. Z powiatu krakowskiego w elitarnej 20-ce pojawiły się również Wielka Wieś (7 m.), Kocmyrzów-Luborzyca (19 m.) oraz Zabierzów (20 m.).
11 wskaźników mierzy potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Wśród wskaźników w rankingu liczą się m. in. dochody własne w przeliczeniu na 1. mieszkańca, wydatki majątkowe i inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, środki europejskie. Prócz salda migracji i wyników uczniów wśród 11 kryteriów Zielonki wysoko plasują się pod względem liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (5. lokata).
Zdecydowanie poprawiła się ilość czytelników bibliotek publicznych na 1 tys. mieszkańców (ze 139. na 112. pozycję).

Wskaźniki finansowe i niefinansowe mówią, zdaniem organizatorów, o tym, jakie gmina ma priorytety, jakie zadania realizuje i planuje. Coroczna ocena samorządów wg tych samych kryteriów pozwala ponadto na porównywanie wyników  i śledzenie rozwoju gmin.
Dokładna tabela wyników osiągniętych przez najlepsze 20 samorządów dostępna jest na stronie internetowej www.mistia.org.pl

IO
Źródło:
http://zielonki.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1707&Itemid=1