(...)Męstwo ich i nieustraszona odwaga niech zapalą w nas ten wielki ogień Miłości Ojczyzny, który oby prowadził wszystkich śladami takich bohaterów(...)

Rok 1918 przyniósł zakończenie I wojny światowej. Armia niemiecka zmuszona została do opuszczenia zajętych wcześniej ziem polskich, a  na tereny, leżące w granicach dawnej Rzeczypospolitej, wkroczyły oddziały bolszewickie, rozpoczynając tym samym „czerwony marsz" na Europę, który miał przyśpieszyć wielką proletariacką rewolucję światową. Na drodze jednak stanęła, niedawno odrodzona, Rzeczpospolita Polska.


 

(...)Męstwo ich i nieustraszona odwaga niech zapalą w nas ten wielki ogień Miłości Ojczyzny, który oby prowadził wszystkich śladami takich bohaterów(...)

Rok 1918 przyniósł zakończenie I wojny światowej. Armia niemiecka zmuszona została do opuszczenia zajętych wcześniej ziem polskich, a  na tereny, leżące w granicach dawnej Rzeczypospolitej, wkroczyły oddziały bolszewickie, rozpoczynając tym samym „czerwony marsz" na Europę, który miał przyśpieszyć wielką proletariacką rewolucję światową. Na drodze jednak stanęła, niedawno odrodzona, Rzeczpospolita Polska.

Bitwa Warszawska zwana „cudem" rozpoczęła się 13 sierpnia, zażartym bojem przed stolicą. Radzymin kilkanaście razy przechodził "z rąk do rąk", a bolszewicy byli  pewni zdobycia polskiej stolicy.
Ten fakt wykorzystał J. Piłsudski. Zdołał niespostrzeżenie skoncentrować na lewym brzegu Wisły, dwie doborowe armie:  gen. Rydza-Śmigłego i  gen. Skierskiego. Faza obronna Bitwy Warszawskiej trwała do 16 sierpnia.

Bitwa Warszawska stoczona w dniach 12-25 sierpnia 1920, zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i nierozprzestrzenieniu się rewolucji komunistycznej na Europę Zachodnią.

Biblioteka Publiczna w Zielonkach zaprasza do wypożyczenia publikacji  poświęconych wojnie polsko - bolszewickiej  z 1920 roku.