W miniony czwartek, tj. 25 stycznia 2018 r. o godz. 17.00 odbył się w holu Biblioteki Publicznej w Zielonkach wernisaż wystawy "Pro memoria – wspomnienie Ryszarda hr. Bochenek-Dobrowolskiego".

Ryszard hr. Bochenek-Dobrowolski od 2010 r. był związany z Biblioteką Publiczną w Zielonkach, w której współorganizował wiele wydarzeń kulturalnych, m.in. wieczory poezji, prozy i muzyki oraz liczne wystawy i wernisaże. Artysta, którego dorobek zarówno artystyczny, jak i naukowy, jest niezwykle bogaty i wszechstronny, był doktorem filozofii, pracownikiem Instytutu Fizyki Jądrowej, sędzią Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, harcmistrzem ZHP, współtwórcą ruchu monarchistycznego w Krakowie i jednym z założycieli Związku Monarchistów "Cracovia” Wielkie Księstwo Krakowskie oraz twórcą czasopisma "Wiadomości Monarchistyczne". Ponadto był m.in. autorem publikacji: "Poczet królów i książąt Polski ołówkiem i piórem spisany : w 1050 rocznicę chrztu Polski".

 

                                                                                                                                        Malował Dariusz Przybył


Wystawa prezentuje różnorodne prace plastyczne, w tym szkice ołówkiem oraz metaloplastykę autorstwa zmarłego 27 czerwca 2016 roku Ryszarda hr. Bochenek-Dobrowolskiego, a także prace wykonane przez plastyków z Podgórskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszelkich im. Karola Wojtyły w Krakowie.

Wystawa, którą można podziwiać w holu Biblioteki Publicznej w Zielonkach, ma na celu uczczenie pamięci zmarłego twórcy oraz uhonorowanie jego dorobku artystycznego.

 

AP