Dziś rano w Szkole Podstawowej w Owczarach odbyło się spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki. Młodsza grupa czytała utwór Joanny Fabickiej "Rutka", starsza "Detektywów z klasztornego wzgórza" Zuzanny Orlińskiej.


Spotkanie rozpoczęliśmy od krótkiego przypomnienia treści książek, bohaterów, naszych wrażeń i uczuć w trakcie czytania. Wypowiedzi uczniów były bardzo różne, pełne uznania dla autorów i zdarzały się również niezwykle krytyczne opinie. Później podzieliliśmy się na 2 grupy i wypisywaliśmy na tablicy wady i zalety omawianej książki. Jedną z najzabawniejszych wypowiedzi było stwierdzenie – "emocje jak na rybach". Starsza grupa dyskutowała między sobą nad pomysłami kolegów, starali się w racjonalny sposób obalić argumenty przeciwników. Stwierdzenia padały różne, wszyscy twardo bronili swojego zdania. To było naprawdę emocjonujące spotkanie.


KG