grafika zawiera informację o zmianie terminu konkursu, w tle grafiki rysunek dziecka w lesie, w rogach ilustracje przedstawiające borówki

Aktualny regulamin dostępny tutaj