na zdjęciu widoczna grupa uczniów siedząca przy stolikach w bibliotece szkolnej

W środę 24 kwietnia na spotkaniu MDKK uczniowie mieli ponownie okazję pracować z tekstami jeszcze niewydanymi. Poprzednio pracowali, jako edytorzy, tym razem, jako krytycy.

na zdjęciu widoczna grupa uczniów siedząca przy stolikach w bibliotece szkolnej

Okazuje się, że konstruktywna krytyka wcale nie zalicza się do prostych zadań. Bo łatwo jest powiedzieć, że coś jest złe, tylko trudniej jest wyjaśnić, dlaczego. A jeśli mamy oceniać wiersze, poprzeczka zostaje zawieszona jeszcze wyżej. Klubowicze z zapałem zabrali się do pracy. I już po chwili czytali wiersze i zapisywali swoje spostrzeżenia na marginesach. Po zajęciach uwagi klubowiczów trafiły do autora.

KG