Śladami Korony gm. Zielonki

„Śladami Korony”- filmy promujące zachowanie dziedzictwa lokalnego LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa. W filmach ukazany został region gmin z elementami dziedzictwa historycznego, dziedzictwa przyrodniczego, kulturalnego i kulinarnego, jak również zaplecze infrastrukturalne, które powstało w ramach PROW 2014-2020.  

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa w ramach realizacji projektu własnego „Śladami Korony” - film promujący zachowanie dziedzictwa lokalnego LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Źródło tekstu oraz filmu