zdjęcie przedstawia dzieci w strojach krakowskich z kwiatami w rękach przed pomnikiem

Już od dekady mieszkańcy Węgrzc uroczyście obchodzą imieniny Stanisława Wyspiańskiego. Impreza zapoczątkowana w 2013 r. przez miejscową filię gminnej biblioteki publicznej na stałe wpisała się w kalendarz węgrzeckich wydarzeń kulturalnych.

zdjęcie przedstawia dzieci idące chodnikiem wraz z opiekunami, część z nich ubrana jest w stroje krakowskie lub na galowo

W tym roku, po dwuletniej przerwie związanej z pandemią, w poniedziałkowe przedpołudnie 9 maja, po raz kolejny barwny korowód ubranych w tradycyjne stroje ludowe dorosłych i dzieci przemaszerował węgrzeckimi ulicami, aby złożyć kwiaty pod obeliskiem ustawionym w miejscu niegdysiejszego domu Wyspiańskiego – najbardziej wszechstronny twórca Młodej Polski spędził w podkrakowskiej miejscowości ostatnie miesiące swojego życia, na przełomie lat 1906/1907.

zdjęcie przedstawia trzy kobiety w różnym wieku w strojach krakowskich stojące przed pomnikiem

Lokalne władze samorządowe reprezentowały Sołtys Sołectwa Węgrzce Magdalena Listoś oraz Radna Gminy Zielonki Zofia Kot. Wśród uczestników wydarzenia znalazły się też członkinie funkcjonującego przy węgrzeckiej placówce bibliotecznej Dyskusyjnego Klubu Książki. Nie zabrakło przedstawicieli młodego pokolenia mieszkańców naszej gminy. Na przemarsz wraz z dyrekcją i gronem pedagogicznym przybyli uczniowie klas trzecich ze Szkoły Podstawowej w Bibicach noszącej imię Stanisława Wyspiańskiego. W korowodzie bardzo licznie uczestniczyły dzieci przedszkolne – w imprezie wzięły udział delegacje z Przedszkola Samorządowego w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach oraz Niepublicznego Przedszkola „Kubisiowy Ogród” w Węgrzcach.

zdjęcie przedstawia grupę osób w różnym wieku stojącą przed pomnikiem, część ma na sobie stroje krakowskie

Uroczystość pod pomnikiem otworzył dyrektor Biblioteki Publicznej w Zielonkach Mariusz Zieliński, pomysłodawca wspólnego świętowania imienin Wyspiańskiego. Zgromadzonym przypomniał, że pomimo niezachowania się materialnych śladów po pobycie artysty na węgrzeckiej ziemi (dom, w którym Wyspiański mieszkał z rodziną w Węgrzcach został zburzony przez Austriaków w 1914 r.), to pamięć o tym wielkim malarzu, dramaturgu i poecie jest tutaj nadal żywa.

zdjęcie przedstawia grupę dzieci w strojach krakowskich z dorosłym opiekunem stojących przed pomnikiem

zdjęcie przedstawia grupę uczniów wraz z opiekunami stojącą przed pomnikiem, dzieci są w strojach galowych lub po krakowsku, jeden z chłopców z przodu trzyma tabliczkę z logo szkoły

Najważniejszy punkt programu stanowiło złożenie wiązanek kwiatów pod pamiątkową tablicą odsłoniętą w 1969 r., gdy społeczność Węgrzc obchodziła stulecie urodzin Wyspiańskiego. Oprócz sołectwa o artyście pamiętały tradycyjnie dzieci i młodzież – jak to się przyjęło w zwyczaju osobę młodopolskiego twórcy uhonorowano i bukietami różnokolorowych wiosennych kwiatów.

zdjęcie grupowe osób uczestniczących w korowodzie

Na zakończenie imieninowego spotkania wszyscy przybyli pozowali do pamiątkowej fotografii, a na najmłodszych czekał specjalnie przygotowany przez bibliotekę słodki poczęstunek.

na zdjęciu widoczna kobieta w stroju krakowskim daje cukierki z koszyka dziewczynkom w strojach krakowskich

Mamy nadzieję, że za rok znów się spotkamy, by tak uroczyście celebrować nasze węgrzeckie święto!

NJ