Logotypy związane z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa

W bieżącym roku Biblioteka Publiczna w Zielonkach aplikowała do programu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Udało się nam pozyskać dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 8 060,00 zł w ramach realizowanego przez Bibliotekę Narodową programu 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, który jest kontynuacją wcześniejszego „Zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.

Zgodnie z Regulaminem Programu, w ramach jego realizacji możliwy jest zakup książek papierowych, ale także usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków, co jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania zgłaszane przez użytkowników bibliotek publicznych.

Pozyskana przez naszą książnicę dotacja została w całości przeznaczona na zakup nowości wydawniczych do Biblioteki w Zielonkach oraz filii w Węgrzcach, Przybysławicach i Bibicach. Za otrzymane środki zakupiono łącznie 319 egzemplarzy książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wszystkie woluminy są już opracowane i udostępnione dla użytkowników.

Serdecznie zapraszamy do naszych bibliotek.