Ksiądz dr Czesław Sandecki urodził się w 1959 roku, pochodził z podkrakowskich Zielonek, święcenia kapłańskie przyjął w Katedrze na Wawelu w maju 1985 r., następnie w latach 1987-1990 posługiwał jako wikariusz parafii św. Michała w Mszanie Dolnej. Później sprawował posługę w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Zmarł po krótkiej chorobie 25 października 2020 roku.

Dwie kobiety przy stole podpisują dokumenty

Trzecią parafią w jego życiu kapłańskim, do której został posłany w 1990 roku jako wikariusz, była parafia św. Judy Tadeusza w Krakowie-Czyżynach, gdzie pracował 3 lata. W 2010 roku został tam proboszczem.

Nominowany do tytułów Filantrop Krakowa i Proboszcz Roku Małopolski, był również dziekanem dekanatu X Kraków-Mogiła. Nadano mu tytuł Honorowego Kapelana Ojca Świętego.

Spędził całe swoje życie na edukowaniu młodzieży i dbaniu o jej rozwój duchowy. Pracował w Wydziale Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży, był wizytatorem katechetycznym w rejonie Kraków-Centrum. W 2004 roku na ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (dziś Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) obronił pracę doktorską pt. „Katecheza szkolna a religijność polskich studentów”.

Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. Świętej Rodziny w Krakowie na ul. Pędzichów. Po skończeniu kadencji wrócił do pracy w kurii. Najpierw w Wydziale Katechetycznym, a następnie w Wydziale ds. Duszpasterstwa Ogólnego - którym kierował.         

W duszpasterstwie parafialnym  w Czyżynach sprawował opiekę nad Radą Duszpasterską, Radą Ekonomiczną, Różami Różańcowymi, Strażą Honorową Najświętszego Serca Pana Jezusa, Parafialną Grupą Caritas, chórem parafialnym „Vox fidei” oraz Grupą Uwielbienia. Redaktor naczelnym parafialnego pisma „Apostoł Czyżyński”.

Wójt Zielonek podpisuje dokumenty przy stole

25 stycznia 2021 r. w rodzinnej miejscowości zmarłego księdza, nastąpiło uroczyste przekazanie pamiątek po prałacie Sandeckim. Inwentarz Izby Regionalnej działającej przy Bibliotece Publicznej w Zielonkach wzbogacił się o nowe eksponaty. Oficjalnie dary zostały przekazane przez brata zmarłego, Janusza Sandeckiego, w obecności matki, Zofii Sandeckiej, a także żony Janusza, Bożeny Sandeckiej. Na ręce kustosza zbiorów Izby Regionalnej, a także dyrektora Biblioteki Publicznej w Zielonkach, Mariusza Zielińskiego. Ze względów sanitarnych i obostrzeń związanych z epidemią wirusa Sars-Cov-2, uroczystość miała charakter kameralny. Zaproszono jedynie osoby ściśle związane z przekazaniem darów, tj. najbliższą rodzinę, przedstawicieli władz samorządowych Gminy Zielonki, w tym wójta Gminy Zielonki, Bogusława Króla i Mirosława Golanko, Przewodniczącego Rady Gminy Zielonki.

Wydarzenie rozpoczęło się krótkim przemówieniem dyrektora Mariusza Zielińskiego, który wprowadził wszystkich obecnych do biografii ks. Sandeckiego. Odczytał także list z 1979 r. podpisany przez ks. kard. Franciszka Macharskiego w sprawie przyjęcia Czesława Sandeckiego do Seminarium Duchownego w Krakowie. Mariusz Zieliński podkreślił rangę i wielkie znaczenie podjęcia przez rodzinę decyzji o zachowaniu zbioru pamiątek w całości i przekazaniu kolekcji przedmiotów osobistych stanowiących świadectwo życia społecznego oraz obowiązków duszpasterskich, zmarłego księdza doktora Czesława Sandeckiego, niezaprzeczalnie wiążących bezpośrednio jego losy z losami postaci historycznych takich jak Jan Paweł II czy papież Benedykt XVI, który nadał mu honorowy tytuł Kapelana Ojca Świętego, a także współczesnych najwyższych rangą duchownych polskich, jak ksiądz kard. Macharski czy bliska mu postać ks. kard. Stanisława Dziwisza.

Trzech mężczyzn stoi, pomiędzynimi znjaduje się stolik

Przekazane eksponaty miały nie tylko wartość sentymentalną dla rodziny – w zbiorze pamiątek znalazły się także memorabilia o charakterze historycznym, dokumentacyjnym i naukowym. Wśród wszystkich przedmiotów przekazanych Izbie Regionalnej na wspomnienie zasługuje zbiór fotografii przedstawiających księdza Czesława Sandeckiego w towarzystwie papieża Jana Pawła II, dokumenty poświadczające liczne pielgrzymki, komplet szat liturgicznych i wiele medali okolicznościowych.

Spośród zgromadzonych dokumentów na uwagę zasługują prace naukowe, takie jak praca licencjacka, magisterska, a także rozprawa doktorska. Do osobistych pamiątek przekazanych przez rodzinę należą: złoty kielich z pateną, inkrustowany rubinami z okolicznościowym grawerem z okazji jubileuszu święceń kapłańskich, sutanna, w której pełnił funkcję proboszcza parafii w Czyżynach, komża prałacka, biret, brewiarz oraz dokumenty tożsamości takie jak legitymacje, indeksy i paszport; zbiór korespondencji, w tym listów gratulacyjnych i podziękowań od różnych instytucji i jednostek oświatowych. W zbiorach znajduje się również list metropolity krakowskiego Marka Jędraszewskiego z 29 października 2020 r., skierowany do uczestników pogrzebu śp. Czesława Sandeckiego. Dyrektor Zieliński podkreślił szczególną wagę kolekcji okolicznościowych medali ukazujących współczesną historię Kościoła. Jednym z cenniejszych obiektów jest medal wybity w 1997 r., poświęcony postaci królowej Jadwigi. Do kolekcji należą też medale wybijane z okazji pielgrzymek Jana Pawła II i Światowych Dni Młodzieży. W zbiorach znalazł się również medal wybity z okazji nadania imienia szkole w Zielonkach i medale wybite z okazji ingresu do katedry wawelskiej abp. Marka Jędraszewskiego, czy też medal wybity z okazji 80. urodzin kard. Stanisława Dziwisza. Kolekcję zamyka medal nadany przez Komisję Edukacji Narodowej.

Dwóch mężczyzn stoi, przy stoliku po środku siedzi trzeci mężczyzna

Kustosz zieloneckiej Izby Regionalnej zwrócił uwagę na bogaty zbiór fotofrafii: na szczególne wspomnienie zasługują zdjecia wykonane w Watykanie z Janem Pawłem II z drugiej połowy lat 80. i okresu lat 90. oraz z pielgrzymek, w których ks. Czesław Sandecki brał udział jako dyrektor Świętej Rodziny, a także wikariusz Bazyliki Mariackiej w Krakowie.

Janusz Sandecki, brat zmarłego księdza, wspominał: Czesław ukończył technikum elektromechaniczne i zdał tam maturę z wyróżnieniem, a zdumiewał dodatkowo fakt, że zdawał ją po rosyjsku. Po latach trafił do tego samego technikum jako nauczyciel-katecheta.

Bratowa, Bożena Sandecka, powiedziała, że Czesław był osobą bardzo ciepłą, rodzinną, zatroskaną o losy najbliższych i zawsze starał się znaleźć czas, aby odwiedzić mamę i brata. Zawsze uczestniczył w ważnych rodzinnych uroczystościach takich jak śluby, chrzciny, pogrzeby. Zawsze znajdował czas, by choć chwilę porozmawiać z krewnymi, doradzić w kłopotach. Podkreśliła też: cieszył go każdy drobny gest sympatii, jakim zostawał obdarowywany, na przykład w postaci dyplomów i upominków. Szczególnie lubił fotografie. Dlatego też ten zbiór zachował się tak kompletny i w bardzo dobrym stanie. Bardzo lubił czytać i chętnie gromadził książki.

Matka księdza prałata wyznała: odczuwam wielką stratę swego dziecka, jak każda matka na moim miejscu, lecz moją największą otuchą i pociechą jest wiara, że kiedyś spotkamy się w Wieczności. Zofia Sandecka powiedziała też, że jej syn Czesław żył dla Boga i dla ludzi, dlatego też z najbliższą rodziną podjęła wspólną decyzję o oddaniu zgromadzonych po nim pamiątek Izbie Regionalnej, aby mogły po jego śmierci służyć innym i przypominały o jego dobrym imieniu i dobrych czynach.

Wystawa pamiątek po zmarłym księdzu, na pierwszym planie sutanna na manekinie

Brat Janusz Sandecki podkreślił: mój brat tu w Zielonkach się urodził i wychował. Tutaj przyjął najważniejsze sakramenty i ukończył szkołę podstawową. W Zielonkach był jego dom i ta sama ziemia po śmierci go przyjęła. Nie można było podjąć innej decyzji, niż aby to co po nim pozostało, również zostało zachowane w jego rodzinnej miejscowości.

Wójt Gminy Zielonki, Bogusław Król, zwrócił się z wyrazami wielkiej wdzięczności i uznania do matki śp. ks. Czesława oraz jego brata Janusza i krewnych z podziękowaniem za ten piękny gest. Nie ukrywał zaskoczenia spowodowanego tak dużym zbiorem przekazywanych pamiątek. Zapewnił rodzinę o ich odpowiednim opisaniu, skatalogowaniu i przechowaniu dla przyszłych pokoleń. Wójt wspomniał także o własnych relacjach i doświadczeniach z ks. Czesławem Sandeckim, który uczestniczył żywo w wydarzeniach ważnych dla społeczności Zielonek, takich jak jubileusz 750-lecia parafii w Zielonkach, poświęcenie budynku szkoły czy nadanie jej imienia. Bogusław Król podkreślił, że rodzina Sandeckich trwale zapisała się w dzieje Zielonek. Seniorka rodu śpiewa w chórze Bel Canto. Brat Janusz był radnym II kadencji Samorządu Rady Gminy Zielonki i gra w orkiestrze gminno-parafialnej w Zielonkach, zaś jego synowie Tomasz i Adam Sandeccy aktywnie działają w OSP w Zielonkach, a cała rodzina z dumą zakłada strój krakowski na uroczystości religijne. Ksiądz dr Sandecki zawsze szczycił się pochodzeniem z Zielonek – na wszelkich uroczystościach starał się wyeksponować zielonecką orkiestrę albo panie w strojach krakowskich – jak na przykład podczas uroczystości ku czci św. Stanisława na Skałce lub z okazji imienin ks. kard. St.  Dziwisza.

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Golanko, również podziękował serdecznie rodzinie Sandeckich: za piękny dar serca, który jest dowodem na to, że ks. dr Sandecki był osobowością ponad formatową. Przewodniczący Golanko podkreślił też, że spuścizna po prałacie Sandeckim otwiera współczesną kartę historii Izby Regionalnej w Zielonkach w XXI w. i nowy dialog w kwestii gromadzeniu pamiątek po mieszkańcach, którzy pracowali dla dobra gminy Zielonki, a także sławili ją poza jej granicami. To czynili za życia, więc Izba Regionalna powinna dbać o zachowanie dobrej pamięci o nich po śmierci.

Przewodniczący zwrócił też uwagę, że Izba Regionalna powinna na bieżąco gromadzić pamiątki z życia społecznego i kulturowego mieszkańców gminy. Na zakończenie spotkania powiedział: to, co dzisiaj jest współcześnie dostępne, w przyszłości będzie bezcenną pamiątką.

J. Stohandel

Galeria zdjęć