24 listopada 2016 roku Biblioteka w Węgrzcach obchodziła 70. lecie swojej działalności.

 

24 listopada 2016 roku Biblioteka w Węgrzcach obchodziła 70. lecie swojej działalności.
Na uroczystość przybyli wójt Gminy Zielonki Bogusław Król, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zielonki: Marzena Gadzik – Wójcik i Mirosław Golanko, Radny Powiatu Krakowskiego Wojciech Karwat, radni Renata Kosno i Dariusz Wróbel, ks. Wojciech Warzecha– proboszcz parafii w Węgrzcach, ks. Dariusz Chromy –wikariusz parafii w Węgrzcach, dr Ireneusz Ptaszek reprezentujący dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Dorota Furman – Dyrektor Powiatowej Biblioteki w Jerzmanowicach, dr hab. Michał Rogoż – dyrektor Instytutu Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Katarzyna Włodarczyk – dyrektor Przedszkola Samorządowego w Węgrzcach, Romana  Chadysz –Michalska – dyrektor Z.S. w Woli Zachariaszowskiej, Agata Kalandyk –dyrektor przedszkola „Chata Skrzata”, Joanna Kubik – dyrektor przedszkola „Kubisiowy Ogród” oraz osoby zasłużone dla kultury gminy Zielonki - Zofia Daszkiewicz –znana poetka, Halina Banaś – malarka z Bibic, Elżbieta Wasiuczyńska - Łątkowska – malarka i ilustratorka książek dla dzieci, Jan Chodziński - twórca ludowy, Maria Masłowska – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Węgrzcach, panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Węgrzcach, Zofia Kot – przewodnicząca Koła Seniorów w Węgrzcach, panie z Koła Seniorów w Węgrzcach, uczestnicy Dyskusyjnego Klubu Książki oraz liczne grono wiernych Czytelników i Sympatyków.
Zebrani zostali powitani przez Dyrektora Biblioteki Publicznej w Zielonkach Mariusza Zielińskiego, który w swoim przemówieniu podkreślił rolę i znaczenie węgrzeckiej placówki, mówiąc, że „stanowi ona miejsce gdzie łączą się pasje, odkrywane są talenty, gdzie można ciekawie i w wartościowy sposób spędzić czas”.

Części artystyczna rozpoczęła się od pokazu slajdów z I Letniego Pleneru Fotograficznego, który był zorganizowany przez naszą Bibliotekę wraz z Izbą Regionalną. W obiektywie p. Ryszarda Cabały i Andrzeja Chlebowskiego mogliśmy podziwiać przepiękne stroje krakowskie prezentowane przez mieszkańców naszej gminy. Zdjęcia wprowadziły zebranych w nastrój epoki Młodej Polski. O tworzącym w tym okresie Stanisławie Wyspiańskim opowiedziała p. Zofia Daszkiewicz. Trwający prawie pół godziny wykład opowiadał o nieznanych powszechnie faktach z życia tego poety i malarza. Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali opowieści, następnie obejrzeli film wspomnieniowy o ostatnich latach pracy biblioteki zmontowany przez p. Kamilę Krawczyk. Ta część jubileuszu zakończyła się występem młodzieży z Państwowej Szkoły Muzycznej IIstopnia w Krakowie: Eweliny i Gabrieli Wnękowicz, Jana Czarnoty i Krzysztofa Madydy, której towarzyszył prof. Jarosław Duda.
Po nagrodzonym gromkimi brawami koncercie, dyrektor Zieliński podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju działalności biblioteki oraz tym, którzy wzięli aktywny udział w jej Jubileuszu. Wręczał dyplomy, a pamiątkowe upominki: parasole z logo biblioteki, kubki z podobizną Stanisława Wyspiańskiego i wydaną na CD bajkę autorstwa Jana Chodzińskiego wręczały dwie małe krakowianki.

Wójt Bogusław Król wraz z dyrektorem książnicy wręczając p. Annie Gzyl –od 35 lat pracującej w węgrzeckiej filii – list gratulacyjny mianujący Ją Osobą Zasłużoną dla Kultury Gminy Zielonki podkreślił, „że biblioteka to nie tylko książki i mury, ale przede wszystkim ludzie czyli osoby pracujące w tej instytucji i osoby z niej korzystające”.

Biblioteka w Węgrzcach ma szczęście do swoich czytelników, odwiedzają ją często i chętnie korzystają z jej stale powiększających się zasobów, uczestniczą też w licznych zajęciach. I to właśnie Czytelnicy i uczestnicy Jubileuszu zgotowali p. Annie owację na stojąco. Brawa rozbrzmiewały długo, a p. Gzyl dziękowała wszystkim za pomoc. Podkreślała, że bez Czytelników, bez współpracy ze szkołami i przedszkolami, z Sołectwem, Kołem i wszystkimi chętnymi do pomocy jej sukces nie byłby możliwy.

Wójt wraz z wiceprzewodniczącą Rady Gminy Marzeną Gadzik – Wójcik wręczyli pamiątkowy dyplom za zasługi dla upowszechniania kultury i promocji czytelnictwa od |Ministra Kultury i Dziedzictwa |Narodowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego.

 W imieniu Rady Gminy dyplom i życzenia przekazał wiceprzewodniczący Rady Gminy Mirosław Golanko. W imieniu Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – Rady Gminy Zielonki Krzysztofa Lepiarczyka – członek Komisji p. Renata Kosno złożyła na ręce dyrektora biblioteki list gratulacyjny, w którym podkreśliła szczególną rolę węgrzeckiej biblioteki dla społeczności Węgrzc. Życzyła wszystkim bibliotekarzom, by „świadomość kształtowania kultury czytelniczej oraz duchowej kondycji mieszkańców Węgrzc była dla (nich) potwierdzeniem rangi i prestiżu wykonywanego zawodu bibliotekarza, a sukcesy towarzyszyły zarówno w profesjonalnej działalności, jak również w życiu osobistym”.

Życzenia i listy gratulacyjne otrzymaliśmy również od Dyrekcji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, życzącej nam ciekawych projektów i nowych wyzwań, od Powiatowo-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach, której dyrektor Dorota Furman życzyła zarówno bibliotece jak i jej pracownikom dalszego owocnego rozwoju, od Dyrektora Instytutu Nauki i Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dr hab. Michała Rogoża, który życzył harmonijnego i niczym niezmąconego rozwoju placówki.

Gratulacjom i życzeniom nie było końca. Wszyscy chcieli uścisnąć dłoń p. Anny Gzyl i dyrektora biblioteki Mariusza Zielińskiego. Wpisywano się do pamiątkowej Kroniki biblioteki.

Na koniec podano wielki tort z jubileuszowym napisem i portretem Stanisława Wyspiańskiego. W kuluarach świętowano jeszcze długo, prowadząc rozmowy o bibliotece, o jej znaczeniu dla społeczności, o planowanych imprezach, o książkach, czytelnikach i wielu, wielu innych sprawach.

Mamy nadzieję, że patronujący bibliotece poeta i malarz Stanisław Wyspiański, patrząc z góry na świętującą placówkę, był zadowolony z obchodów i będzie nadal wspierał nas w dalszym rozwoju i służbie węgrzeckiej społeczności.

 

BP