Sołtys Zielonek oraz rada sołecka kierują do mieszkańców sołectwa Zielonki zaproszenie do udziału w konkursie na najpiękniejszy ogród. Będzie się on odbywał w dwóch etapach: w pierwszym do 20 sierpniaorganizatorzy przyjmować będą zgłoszenia wraz z fotografiami, w drugim: do 27 sierpnia ogrody będą oceniane przez komisję. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas zieloneckiego pikniku rodzinnego 9 września. Przy zgłoszeniu należy dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy. Wszelkie informacje znajdują się w regulaminie. Zgłoszeń można dokonać mailem (wtedy formularz należy podpisać i zeskanować) lub listownie na adres Biblioteki Publicznej w Zielonkach: ul. Galicyjska 17A, 32-087 Zielonki lub osobiście w siedzibie Biblioteki lub Urzędzie Gminy na  Dzienniku Podawczym.

 Więcej informacji na stronie Gminy Zielonki.
Źródło:
http://zielonki.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1604&Itemid=1