Strategia rozwoju biblioteki 2011 - 2020

Organizacja wewnętrzna Biblioteki Publicznej w Zielonkach

Organizacja wewnętrzna Biblioteki Publicznej w Zielonkach

INFORMATORIUM sala nr 22

- wykonuje wszystkie czynności związane z rejestracją czytelników
- wypisuje karty czytelników
- przyjmuje zwroty książek
- przyjmuje telefoniczne i e-mailowe prolongaty wypożyczonych książek
- zapoznaje czytelników z układem  biblioteki
- kieruje do poszczególnych działów
- służy pomocą i wspiera czytelników mających trudności w dotarciu do odpowiednich materiałów bibliotecznych
- informuje o zbiorach biblioteki i zasadach ich udostępniania
- wskazuje źródła informacji
- udziela informacji na miejscu, telefonicznie, korespondencyjnie  za pomocą komunikatorów
- prowadzi dziennik biblioteki i rejestr czytelników

Prowadzimy:

- Wypożyczenia międzybiblioteczne,
które są jedną z form współpracy bibliotek, mającą na celu zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb Czytelników. Użytkownik bezskutecznie poszukujący materiałów w swojej bibliotece może skorzystać z usług wypożyczalni i sprowadzić potrzebną książkę z innej biblioteki. O terminie realizacji informuje bibliotekarz.
- Lekcje biblioteczne z przysposobienia czytelniczego i tematyczne na życzenie przedszkola lub szkoły.
- Usługi kserograficzne, skanowania i wydruki. Umożliwiamy zapisywanie materiałów na różnych nośnikach (CD, DVD, pendrive).

Wypożyczalnia Główna sala nr 22

- wypożycza na zewnątrz literaturę beletrystyczną i popularno-naukową
- udziela pomocy w doborze literatury
- zapewnia wolny dostęp do półek bibliotecznych
- świadczy usługi osobom starszym.


Aktualny stan zbiorów
na dn. 31.12.2015 r. :
- Księgozbiór 18 808
 
egz. 
- Audiobooki 322 egz.
- Starodruki 75 egz. 

Polecamy:
- duży wybór literatury pięknej i obcej
- nowości wydawnicze
- książki popularno-naukowe z różnych dziedzin
- lektury szkolne
- audiobooki
- poezję
- literaturę obcą w oryginale
- książki do nauki języków obcych
 


Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów sala nr 16

Zadania:
- gromadzenie materiałów bibliotecznych (literatury pięknej, literatury popularnonaukowej i naukowej, zbiorów obcojęzycznych i wybranych zbiorów specjalnych)
- opracowywanie wymienionych materiałów bibliotecznych
- tworzenie, prowadzenie, aktualizowanie oraz nadzór nad katalogiem LIBRA 2000
- prowadzenie rejestrów przybytków i ubytków zbiorów bibliotecznych
- przeprowadzanie kontroli księgozbiorów bibliotecznych (Skontrum)
- udzielanie pomocy instrukcyjno – metodycznej, szkoleniowej podległym filiom
- prowadzenie badań i analiz działalności biblioteki, zainteresowań i potrzeb czytelniczych
- organizowanie wystaw, konkursów i innych form inspirujących czytelnictwo i promujących bibliotekę

 

Czytelnia sala nr 16
/ogólna, komputerowa, czasopism/

Czytelnia posiada:
- 6 miejsc do korzystania z księgozbioru
- 6 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu
Czytelnia ogólna poleca:
- encyklopedie ogólne, tematyczne i językowe
- słowniki, leksykony, monografie
- książki popularno-naukowe z różnych dziedzin wiedzy
- albumy, atlasy, poradniki, przewodniki
- księgozbiór regionalny
- materiały informacyjne i promujące Gminę Zielonki
Czytelnia komputerowa oferuje:
- bezpłatny dostęp do Internetu
- multimedia
Czytelnia czasopism poleca:
- prasę codzienną
- prasę lokalną
- czasopisma tematyczne

  

Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży sala nr 27

W Dziale dla Dzieci i Młodzieży znajduje się kącik zabaw dla najmłodszych oraz 1 stanowisko do czytania i 1 stolik dostosowany dla dzieci z 4 krzesełkami.
Polecamy:
- książki zabawki
- czasopisma i komiksy dla dzieci i młodzieży
- fachową literaturę, poradniki i czasopisma dla rodziców
Oferujemy:
- książki z wszystkich dziedzin wiedzy dla najmłodszych czytelników
- literaturę piękną polską i obcą
- lektury, opracowania i analizy literackie
- pomoce dydaktyczne dla maturzystów
- książki dwujęzyczne, literaturę obcą w oryginale
- książki do nauki języków obcych

  Bibliotekarze


- służą informacją ułatwiającą dotarcie do potrzebnych materiałów,
- wskazują sposoby poszukiwań, zarówno w katalogach, jak i w bazie komputerowej,
- pomagają wypożyczać książki,
- udzielają objaśnień dotyczących funkcjonowania Biblioteki i korzystania z połączeń internetowych,
- udzielają podstawowych informacji z różnych dziedzin wiedzy,
- służą pomocą przy poszukiwaniach bibliograficznych, regionalnych oraz dotyczących przepisów prawnych,
- oprowadzają wycieczki i osoby zainteresowane po stałych i czasowych ekspozycjach Biblioteki.