Nowy rok szkolny przynosi wszystkim wyzwania, wiedzę i pomysły. Wraz z pierwszym dzwonkiem wznawiamy nasze spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodych czytelników w Szkole Podstawowej w Korzkwi. Pierwszą lekturą na naszych zajęciach było "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego, które w tym roku jest czytane podczas Narodowego Czytania.

 

 

Na początku zajęć przypomnieliśmy sobie czym jest "Narodowe Czytanie"? Dzieci pamiętały, że w poprzednim roku rozmawialiśmy o książce, w której bohaterowie ubrani byli w stroje krakowskie. Dyskusję rozpoczęliśmy od znaczenia tytułu, przedwiośnie dzieciom skojarzyło się z czymś, co nie do końca jest jeszcze wiosną. Później na podstawie krótkiego fragmentu tekstu rozmawialiśmy o tym, jak wyglądała szkoła 100 lat temu. Uczniowie bardzo się zdziwili, słysząc, że dziewczęta i chłopcy uczyli się osobno, a do szkoły należało iść w mundurku. Zupełnie inaczej wyglądał również podział godzin i przybory szkolne.

 

 

Na zakończenie zajęć dzieci namalowały tornister w którym uczniowie w dawnych czasach nosili książki do szkoły, a w zeszytach do języka polskiego przybiliśmy pamiątkową pieczątkę.

 

Galeria zdjęć

KG