Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt pn. „EtnoPolska2019” realizowany przez Bibliotekę Publiczną w Zielonkach w drugim półroczu 2019 roku „Krakowiacy Zachodni. Współczesne postrzeganie dziedzictwa”

12 X 2019 r. godz. 10:00
Centrum Integracji Społecznej, ul. Galicyjska 17A, Zielonki

Program konferencji:
godz. 10:00 – Koncert Jurajskiej Kapeli Ludowej
godz. 10:30 – Powitanie przybyłych gości.
godz. 10:40 – 12:00 – Wykłady:

• Jan Bulak pt. „Ks. A. Zięba (1907 – 1979) miłośnik ludowości”.
Jan Bulak (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) - historyk parafii Zielonki, przygotowuje pracę doktorską na temat gospodarki w dobrach plebańskich diecezji żmudzkiej w XIX wieku.

Ksiądz Adam Zięba to postać, która wpłynęła znacząco na dzieje najnowsze Zielonek. Wieloletni proboszcz (1943-1979) i wychowawca kolejnych pokoleń zapisał się w pamięci wiernych między innymi dzięki propagowaniu kultury ludowej terenów podkrakowskich.

• dr Piotr Czepas – pt. „Działalność przemysłowa mieszkańców gminy Zielonki i okolic”

Piotr Czepas - etnolog, archeolog, doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii. Od 2003 roku pracownik Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

W ramach referatu zostaną omówione funkcjonujące w przeszłości obiekty przemysłowe reprezentujące branże przemysłu rolno-spożywczego, drzewnego, mineralnego, chemicznego, metalowego, wydobywczego, a ponadto także rzemieślnicze związane z kowalstwem i ślusarstwem.

• Katarzyna Chodoń pt. „Oczepiny w Rydlówce - przykład działania tradycji lokalnych jako spoiwa multikulturalnego społeczeństwa”
Katarzyna Chodoń - folklorystka, śpiewaczka, dyplomowana choreograf polskich tańców tradycyjnych. Prowadzi warsztaty śpiewu i tańca tradycyjnego.

Widowisko stało się alternatywną formą obok Zespołów Regionalnych, czy warsztatów, którą można wytłumaczyć ludziom kontekst i rolę zaistnienia muzyki, śpiewu oraz tańca w kulturze ludowej.

godz. 12:00 – 12:15 – przerwa kawowa
godz. 12:15 – 13:00 – wykłady.

• dr Stanisława Trebunia Staszel - „Aby życie nie było takie smutne” – kilka refleksji nad rolą oddolnych inicjatyw społecznych w kształtowaniu kultury wspólnot lokalnych.”

Stanisława Trebunia-Staszel - etnolog, nauczyciel akademicki, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Zajmuje się tradycyjną i współczesną kulturą regionów karpackich, regionalizmem, folklorem widowiskowym, muzealnictwem, antropologią wojny

Znaczenie i rola oddolnych inicjatyw społeczno-kulturalnych w życiu społeczności lokalnych, refleksje nad fenomenem tradycji w kształtowaniu współczesnego krajobrazu kulturowego wspólnot wioskowych i małomiasteczkowych. Jakie oblicza przyjmuje dziś tradycja o korzeniach ludowych, jak jest pojmowana i interpretowana, jakie treści i znaczenia są jej nadawane?

• Agnieszka Marczak- „Wy_strojone Zielonki, czyli o strojach krakowskich w etnograficznym szczególe”

Agnieszka Marczak - Polonistka, antropolożka na stałe związana z Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Na co dzień opracowuje bogate zbiory MEK, prowadzi badania terenowe oraz tworzy wystawy. Jest współautorką publikacji z zakresu etnografii i antropologii. Poza pracą uczy obcokrajowców języka polskiego i podróżuje.

Jak się stroiły mieszkanki Zielonek? Czy istnieje "strój krakowski od Zielonek"? I czym są zielonkowskie żurnale i domy mody? Podczas wystąpienia poszukamy odpowiedzi na te pytania.

godz. 13:00 - dyskusja oraz poczęstunek.

*Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2019.