Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że dnia 20 listopada 2018 r. zmarła Grażyna Mosio, mieszkanka Osiedla Łokietka w Zielonkach, starszy kustosz, długoletni pracownik Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Pani Grażyna Mosio od samego początku związana była z powstaniem Izby Regionalnej w Zielonkach, pod jej kierownictwem urządzono stałą ekspozycję. Pogrążonej w żałobie rodzinie oraz przyjaciołom śp. Grażyny Mosio składamy najszczersze kondolencje.

 

Mariusz Zieliński oraz pracownicy Biblioteki Publicznej w Zielonkach

 

Źródło zdjęcia