Dnia 16 października 2018 r. na IV Kongresie Kultury Regionów miało miejsce wręczenie nagród i wyróżnień za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce.

 

Nagroda im. Romana Reinfussa jest przyznawana dorocznie za całokształt dokonań oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie:
-ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego,
-ochrony dóbr materialnej kultury lokalnej, w tym sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego,
- ochrony dóbr niematerialnej kultury lokalnej, w szczególności ochrony tradycji, folkloru, technologii, historycznych i tradycyjnych nazw, gwary oraz ochrony tzw. ginących zawodów i upowszechniania wiedzy o zawodach, które już wyginęły,
- upowszechniania wiedzy o wartości i znaczeniu dziedzictwa kulturowego lokalnego m. in. poprzez organizowanie wystaw, koncertów, festiwali, konkursów oraz innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych.

 

Wśród laureatów, o czym ostatnio informowaliśmy znalazł się także Dyrektor Biblioteki Publicznej w Zielonkach oraz Kustosz Izby Regionalnej.

Pan Mariusz jest pomysłodawcą i realizatorem wielu wydarzeń i uroczystości na terenie rodzinnej miejscowości, które związane są z historią oraz dziedzictwem kulturowym gminy Zielonki; od 2009 roku z jego inicjatywy jest organizowany w gminie Wieczór Niepodległości a podczas Czwartków z Historią mieszkańcy gminy mają możliwość prezentacji dziejów własnego rodu czy zapoznania się z historią lokalną na tle dziejów Polski. Pan Mariusz aktywnie włączył się w obchody 750-lecia Zielonek w 2010 roku, był projektantem medalu jubileuszowego oraz monet i tablicy pamiątkowej. W 2011 roku podjął się organizacji wystawy regionaliów Zielonek poza gminą w ramach cyklu wystawienniczego organizowanego przez Bibliotekę Wojewódzka w Krakowie. Z jego inicjatywy zrekonstruowano tutaj zapomniany zwyczaj darcia pierza, wyeksponowano w przestrzeni publicznej elementy stroju krakowskiego oraz powrócono do jego noszenia podczas uroczystości państwowych i kościelnych. Włączył Zielonki w sieć Mateczników Tradycji i nawiązał współpracę z Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ realizując warsztaty rękodzieła artystycznego w ramach projektu unijnego małopolska Szkoła tradycji. Za jego przyczyną odnowiono w gminie 4 kapliczki przydrożne, zinwentaryzowano i uporządkowano zabytkowe części cmentarzy w Zielonkach i Korzkwi, wyposażono izby regionalne w komplety strojów i biżuterii. Mimo młodego wiele dokonał w zakresie ochrony oraz popularyzacji tradycji, historii i kultury gminy Zielonki.

 

Nagrodę otrzymał z rąk Marszałka województwa małopolskiego.

 

 

Zapraszamy pod linki, gdzie można zobaczyć relację z wczorajszego wydarzenia. http://www.kultura-regionow.pl/13,263,Wreczenie_Nagrody_Wojewodztwa_Malopolskiego_im__Romana_Reinfuss.htm oraz https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/nagrodzono-osoby-dbajace-o-dziedzictwo-malopolski

 

KS